Cari Oran

Cari oran: İşletmenin dönen varlıklar toplamının, vadesi bir yıldan kısa süreli borçlarına oranıdır. Bir yıl içindeki borçların ödenebilme potansiyelini gösterir. Yöneticilerin planlama yapması ve önlem alması açısından önemlidir. Net sermaye oranıyla birlikte sermayenin yeterliliği hesaplanır. Dönen varlıklar içinde hazır değerleri, ticari alacakları ve stokları sayabiliriz.

Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler

SONUÇLARI NASIL YORUMLARIZ; 

Cari oranın 1.5-2 oranında olması beklenir.  Cari oranının 2 olduğunu varsayalım. Kısa vadede her 1 liralık borcuna karşılık 2 liralık karşılığı olduğu anlamına gelir. Bu işletmenin ödeme sıkıntısı çekmeyeceğini gösterir.

Cari oranın 1’in altında olması sermayenin yeterli olmadığını gösterir. Kısa vadede borçlarını karşılayamayacaktır. Tabi ki bu oran işletmenin iflas edeceği anlamına gelmez. Sorunun çözümü aranır, büyük ihtimalle yeni bir borçlanma yoluna gidilir ama finansman giderlerini artar. Cari oranın 2’nin üzerinde olması da işletmenin incelemesi gereken bir durumdur. Bu durum yaratılan nakitin verimli kullanılmadığını gösterir.

Özellikle gelişmekte olan ülkeler de 1- 1.5 seviyesi yeterli görülür. Çünkü gelişmiş ülkelere oranla dezavantajlara sahiptir. Bunları sıralayacak olursak;

1) Uzun vadeli kredi sağlamak zordur.

2) Öz sermaye yetersizdir.

3) Enflasyon yüksektir.

4) Fon olanakları daha sınırlıdır.

Cari oran açıklamada tek başına yeterli olmayabilir. İşletmenin sermaye yeterliliğini yorumlanırken nakit oran, likitide oranı ve  stok devir oranı gibi farklı göstergeleri de  göz önünde bulundurulmalıdır. Stok devir oranı yüksek olan firma daha avantajlı bir konumdadır. Örnek verecek olursak; A firmasının cari oranı 1.5, stok devir süresi 30 gün,  B firmasının cari oranı 1,7 ve stok devir süresinin 60 gün olduğunu varsayalım. B firmasının cari oranı daha yüksek ve sermayesinin daha kuvvetli olduğu görülüyor. Ancak stok devir oranınıda hesaba kattığımızda A firmasının elindeki stokları 30 günde, B firmasının 60 günde erittiğini görüyoruz.  A firmasının iki kat daha hızlı satış yapması A firmasını daha güçlü bir konuma taşıyor.

 

« Back to Glossary Index
Daha önce yatırım şirketlerinde çalışmış ve 10 yıldır forex piyasasında işlem yapan biri olarak, bilgi ve tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum.